Dae tot KragDag 0
13, 14 & 15 Augustus 2020 (9:00 - 16:00)

Borggeleenthede


KragDag bied 'n verskeidenheid borggeleenthede wat interessante en die moeite werd blootstelling aan ondernemings bied. Skakel asseblief met die kantoor vir meer besonderhede.